Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Γυάλινες μπάλες Christmas

Και εδώ ίδια τεχνική με τις γυάλες,
window color και cres deco.